Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

هر گاه از این موضوع در میان اساتید کاراته صحبت میشود نظرات مختلفی ارایه می گردد.

با توجه به تجربیات سال های مربیگری خود و همچنین نظرات اساتید دیگر بصورت خلاصه

این موضوع را برسی و نتیجه گیری می نمایم.

 

نظرات موافق و مخالف در کلاس عمومی

 

موافق 1   در کلاس عمومی هنر جو میتواند خود را با سایر هنرجویان مقایسه نموده و برای پیشرفت

مضاعف انگیزه لازم را پیدا کند.

موافق 2   به علت کمیته زدن (مبارزه) با سایر هنرجویان , استرس در کمیته کمتر میشود.

مخالف 1   در کلاس عمومی همگی هنرجویان باید در یک سطح جلو بروند و در آن هنرجویان سطح بالا و

سطح متوسط و سطح ضعیف باید بصورت هماهنگ پیشرفت کنند . استاد ناچار است حتی در بعضی از مواقع

به نوعی جلوی سرعت پیشرفت هنر جویان سطح بالا را گرفته تا هنرجویان سطح متوسط و سطح ضعیف

 آسیب نبینند.

مخالف 2   در کلاس عمومی استاد علاوه بر آموزش , وضیفه مدیریت کلاس از نظر نظم را نیز دارد

که حدود 20% از انرژی استاد و زمان کلاس را میگیرد.

مخالف 3   در یک کلاس عمومی اگر بصورت متوسط 20 هنرجو را فرض کنیم , استاد فقط میتواند

برای هر هنر جو حدود 4% از توان خود و زمان کلاس را بگذارد.

مخالف 4   در کلاس عمومی استاد کاراته ناچارا باید در هنگام یک تمرین , تا زمانی که آخرین

فرد کلاس آن را تمام کند صبر کند و هنر جویان سطح بالا همیشه از این موضوع متضرر میشوند.

 

نظرات موافق و مخالف در کلاس خصوصی

 

موافق 1   استاد 20% نظم در کلاس عمومی را روی آموزش به هنرجو  می گذارد. در نتیجه هنرجو از

100% توان استاد بهرهمند می شود.

موافق 2   سرعت پیشرفق هنرجو در کلاس خصوصی در مقایسه با کلاس عمومی که 20 هنرجو

 دارد 25 برابر بیشتر است.

موافق 3   هنرجو سطح بالا و سطح متوسط میتوانند در کلاس خصوصی به بالاترین رده ها دست پیدا کنند

و هنرجویان سطح ضعییف میتوانند به سطح مطلوب برسند.

موافق 4   کاراته صرفا یک ورزش فیزیکی نیست و تمامی اساتید و هنرجویان کاراته از دیسیپلین

و نظم و سیستم شخصیتی خاصی برخوردارند. در کلاس های خصوصی استاد زمان کافی برای ارایه

 این موارد به هنرجو را دارد.

موافق 5   ضعف های فنی با سرعت بسیار بالا در کلاس خصوصی مرتفع میشوند.

مخالف 1   هزینه تدریس کلاس های خصوصی کاراته بالاست و همه توان پرداخت آن را ندارند.

 

 

با توجه به مطالب بالا میتوان نتیجه گرفت که کلاس های خصوصی برای هنرجویانی که تصمیم دارند

کاراته را بصورت حرفه ای و یا نیمه حرفه ای تمرین کنند تقریبا امری واجب و ضروری است.

حتی در حال حاضر در تمامی تیم های حرفه ای کاراته جهان 1 نفر بعنوان سرمربی و چند نفر

 بعنوان مربی برای یک تیم 7 نفره انتخاب میشوند تا هر استاد کاراته با 1 یا 2 کاراته کای

 تیم تمرین نماید. تنها مشگل هزینه بالای کلاس های خصوصی کاراته است که

هر شخصی توان پرداختش را ندارد.