ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

اعتماد به نفس در کاراته

 


اعتماد به نفس مهمترین و اصلی ترین محور کاراته بوده و از دیرباز مورد تاكیدقرار گرفته است. "بودی دارما" مخترع هنرهای رزمی پس از اینكه 9 سال در یك غار بهذاذن (تفكر) پرداخت به این نتیجه رسید كه رابطه بسیار تنگاتنگی بین جسم و روح وجوددارد به طوری كه این ارتباط شدیدا تاثیرگذار بوده و غیر قابل چشم پوشیست. بنابراینبرای تقویت روح و روان راهبان معبد شائولین یك روش جسمانی ابداع نمود. این روش دراصل تبدیل شده روش مبارزه حیوانات بود زیرا او معتقد بود "راز حركات عالم در آدم وراه نبرد آدم در عالم را بیاموز" حیواناتی كه بودی دارما از آنها آموخت اینها بودندمار ، ببر ، پلنگ ، درنا، میمون مست ، خرس، اژدها و...
اژدها همان روح و روانبود و در اصل اعتماد بنفس
شاگردان بودی دارما با انجام حركات جسمانی علاوه برقدرت بدنی از لحاظ معنوی نیز تقویت می شدند. كه بعدها این روش به (طریقتدانایی) مشهور گردید
اما نكته اصلی كجا بود؟ آیا فقط حركات بدنی باعث افزایشاعتماد بنفس می شد و یا چیز دیگری در كار بود؟ راز اصلی در تنفس نهفته بود و در اصلروشهای تنفسی گوناگون باعث تقویت روان می گردید . رازی كه هزاران سال قبل كشف شده بود. تنفسهای مشهور به یاما از قبیل پرانایاما وغیره
واقع مطلب این بود كه "هرچه قدر دیافراگم گسترده تر و بزرگتر شود اعتمادبنفس بیشتر می شود" دلیلش را كسی نمی داند!
در زمان اشغال اوكیناوا توسطسامورائیها، كشاورزان و مردم جزیره برای دفاع از حق خود مجبور به یادگیری فنون کاراتهاز راهبان بودند اما این كشاورزان نه معلومات لازم برای یادگیری تمام فنون راداشتند و نه وقت كافی. راهبهای معبد شائولین بنابه صلاحدید خود چیزهایی را به مردمیاد دادند كه كاربردی و چكیده هنر کاراته بود و به تبع مهمترین آن روشهای تنفسی راآموزش دادند.
مبارزه راهبان دارای 73 هزار تكنیك و تركیب و عكس العمل سازی بود وبیش از 70 روش تنفسی. اما این تعداد فن به حدود 1000 تكنیك و 3 روش تنفسی خلاصهگردیده و به نام كاراته (مبارزه با دستان خالی) مشهور گردید.
در بین 3 روش تنفسیكاراته ، تنفس "ایبوكی " عصاره تمام كنگ فو باستانی و كاربردی و بهترین تقویت كنندهقدرت درونی و در نتیجه اعتماد به نفس است.
ایبوكی راز هنرهای رزمی و مظهر یین ویانگ و همچنین انرژی چی یا كی می باشد.
ایبو به معنی ماه و خورشید (مهشید) و كیبه معنی انرژیست. ایبوكی یعنی نرمی و سختی ، آرام و خشن و ملایم و تند و یین و یانگاست.
نمامی استادان بزرگ به شاگردان خود انجام مداوم اینهارا گوشزد می نمایند و حتی یكی از آزمونهای اخذ كمربند مشكی اجرای دقیق تنفسمی باشد.
ما در اینجا قصد آموزش كاراته را نداریم اما دانستن ایبوكی بر هر رهروطریقت دانایی واجب است.

روش انجام ایبوكی
برای انجام ایبوكی هوا به آرامی وارد ریه ها می گردد به طوری كه صدای نفس نباید شنیده شود دستها به آرامی به صورت ضربدری به سمت شانه ها كشیده می شود یعنی دست راست به طرف شانه چپ و دست چپ به طرف شانه راست. با حركت دستان به سمت بالا عمل دم انجام می شود.
بعد ازاینكه هوا كاملا وارد ریه ها شد دستها به مشت تبدیل می شود و هوا با فشار زیاد به قسمت شكم (دیافراگم) وارد شده و در عین حال از ته گلو خارج می شود تاكید می كنم هوا را چنان با فشار به سمت شكم می فرستیم كه عضلات شكم سفت می گردد در عین حال كه به شكم و دیافراگم فشار وارد می شود هوا از ته حلق شروع به خروج می كند (خروج تدریجی). دستان مشت شده به طرف پایین حركت می كند. صدای بازدم بسیار بلند و قدرتیست. بازدم باید صدای نعره و یا خرناس یك ببر یا اژدها را بدهد.
كاراته كارها معمولا ایبوكی را در زیر آبشار و یا در داخل استخر (آب تا بالای سینه) انجام می دهند.
این تنفس سریعا به شما قدرت درونی داده و حتی بدن را گرم می كند. بعد از انجام ایبوكی چنان آرامشی به شما می دهد كه باورنكردنیست.