ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

استاد موفق

 

اساتید باید از علوم ورزشی بهره خوبی دا شته با سند . همچنین در اهداف برنامه خود اولویت ها را به نحو صحیح تنظیم کنند . سه ویژگی اساتید موفق عبا رتند از : د انش ورزشی ، انگیزه برای استاد خوب بودن ، انتقا ل فکر . 

هیچ چیز نمی توا ند جا یگزین دا نش شما در زمینه تکنیک ها ، قوا نین و مقررات و را هبردها ی رشته ای ورزشی که مربی آن هستید شود . گا هی تصور می کنیم داشتن چنین دانشی ، در آموزش ورزشکاران مبتدی در مقا یسه با ورزشکاران حرفه ای از اهمیت کمتری برخوردار است ، اما چنین فرضی نادرست است . در حقیقت در آموزش اصول اسا سی به ورزشکا ران حرفه ای نیا زمند یم .     

فقدان دانش در آموزش مهارت ها ، خطر صدمه و ناامیدی پس از شکست های پیاپی را به دنبال دارد . هر چه دانش شما در زمینه آموزش مهارت های پایه رشته ورزشی بیشتر باشد و هر چه بیشتر درباره ترتیب صحیح آموزش این مهارت ها بدانید ، شما و ورزشکاران بیشتر لذت خواهید برد .

افزون بر این ها توانا یی شما در آموزش این مها رت ها شاءن و احترام زیادی برای شما از جانب نوجوانان به همراه خواهد داشت ، زیرا آن ها برای این امر ارزش فراوانی قائلند . چنین احترامی به شما اعتبار می بخشد و شما می توانید با استفا ده از آن چیزهای مهم دیگری همچون روحیه ورزشکاری ، کنترل عوا طف ، احترام به دیگران و احترام به خود را به آنان بیاموزید . یکی از رایج ترین راه های کسب دانش دربا ره تکنیک ها ، قوا نین و راهبرد ها این است که در گذشته در رشته مورد نظر مدال کسب کرده باشید . اما آگا هی تنها در گذ شته دا نشی را که نیا ز دارید به شما نمی دهد و مدال نیاوردن نیز به این معنی نیست که نمی توا نید این دانش را کسب کنید . در بیشتر جوامع منا بع ا طلاعا ت درباره رشته ورزشی شما وجود دارد . شما می توا نید با دیدن کار سایر مربیان در مسابقات لیگ و همچنین در سطوح آموزشگاه ها و دانشگاه ها چیزها یی بیاموزید . به خا طر داشته باشید روش هایی که برای بزرگسالان منا سب است ، بطور قطع برای ده سا له ها منا سب نیست.

 

شما اگر تمام مهارت ها و دانش ها را دارا باشید ، بدون وجود انگیزه برای استفا ده از آن ها ، یک استاد موفق نخواهید بود . در حقیقت شما هنگا می که با نوجوانی روبرو می شوید که توانایی تبدیل شدن به یک ورزشکار بسیا ر خوب را دارد ، اما فاقد انگیزه است ، به خوبی به اهمیت انگیزه پی خواهید برد .

گاهی اساتید انگیزه دارند ، اما وقت ندارند ، به سخن دیگر ، انگیزه ندارند ، تا برای استاد خوب شدن زمان لازم را صرف کنند . استاد باید برای آموزش هنرجویان بزرگ اسطوره ای از صبر و ازخودگذشتگی باشد.

 

انتقا ل فکر

 

معنی این اصطلاح چیست ؟ توانا یی درک فوری افکا ر ، احساسات و عواطف ورزشکارانتان و نحوه انتقال افکار به آن ها . اساتید موفق صاحب قوه انتقا ل فکر هستند . آن ها می توا نند احساس شادمانی ، ناامیدی ، بی قراری و خشم را در ورزشکار درک کنند . اساتیدی که دارای این توانایی هستند ، می توانند به سخنان ورزشکار گوش دهند  و درک خود را از آنچه می شنوند ، بیان کنند . اساتیدی که دارای قوه انتقال فکرند ، بندرت شاگردی را تحقیر ، و تنبیه کرده به شخصیت ورزشکار خدشه وارد می کنند . زیرا آن ها می دانند در از دست دادن شخصیت چه ا حساسی به   انسان دست می دهد مربیانی که دارای قوه انتقا ل فکرند آمادگی بیشتری برای حفظ احترام ورزشکار دارند و به  نوبه  خود ، از جانب ورزشکار بیشتر مورد احترام قرار می گیرند ، برای موفقیت در کار مربیگری شما به انتقا ل فکر نیاز  دارید و ازخودگذشتگی.

 

دیسیپلین در کاراته

 

 

افرادی كه كاراته تمرين می‌كنند، اغلب اوقات كلمه "اُس" را به كار می‌برند. گاهی اين كلمه را با صدا و لحن صحبت كردن عادی به كار می‌برند و گاهی هنگام ادای آن تا حدودی فرياد می‌كشند. اين كلمه می‌تواند در موارد مختلفی به كار برده شود: سلام،خداحافظ، بله، بسيار خوب و يا می‌فهمم و متوجه هستم. مهم نيست كه اين كلمه چگونه بيان شود، موضوع مهم اين است كه كلمه اُس يكی از درسهای بسيار مهم كاراته است.

بخش اول كلمه، "اُ" به معنای فشار آوردن و هل دادن است كه مفهوم آن عبارت است از "تلاش صدرصد". بخش دوم كلمه "س" به معنای "تحمل كردن و بردباری" است. از تركيب معنای دو بخش اين كلمه، به مفهوم "التزام داشتن به بردباری" میرسیم. از طرفی "سو" به تنهايی می‌تواند به معنای "ساكت بودن" نيز باشد و معانی "شمشير يا تيغ" و "قلب" را نيز در بر دارد. بنابراين می‌توان گفت كه منظور ژاپنی‌ها از تحمل كردن و بردباری تأكيد بر ساكت بودن دارد حتی وقتی كه قلب با تيغ يا شمشير بريده شده است.

بسيار طبيعی است كه هر كس به دنبال تقويت و تشويق شدن در ازای تلاش خود در جهت انجام كاری می‌باشد. اين يكی از اصولی است كه جامعه ما با آن حركت می‌كند. متخصصين در ازای كار حرفه‌ای‌شان، پول دريافت می‌كنند. معلمين، به شاگردانی كه سخت كاركرده‌اند، نمره‌های بالا می‌دهند و از اين طريق به آنها جايزه می‌دهند. والدين،فرزندان خود را به خاطر تلاش زياد در انجام کاری، تشويق می‌كنند.

ولی كاراته عبارت است از ديسيپلين و نظمی كه در برگيرنده مقدار بسيار زيادی درون انديشی یا خود انديشی است و "خود انديشي یا درون انديشی" بيشتر در رابطه است با "تكذيب ناپذيری يا انكار ناپذيری" تا تشويق و جايزه. متأسفانه بعضی از شاگردان كاراته تنها هنگامی كه می‌دانند استاد در حال تماشا كردن آنهاست، تظاهر می‌كنند كه سخت مشغول تمرين هستند. اين عده، انرژی بيشتری برای جلب توجه استاد صرف می‌كنند تايادگيری واقعی كاراته. به عبارت ديگر، تلاش آنهاْ "ساكت و بی‌صدا" نيست. چيزی كه اين عده از شاگردان متوجه نيستند اين است كه آنها در كلاس هستند كه كاراته را يادبگيرند نه اينكه استاد را تحت تأثير قرار دهند. اگر اين شاگردان بيشتر تلاش خود رادر جهت جلب توجه استاد قرار دهند (هنگامی كه استاد آنها را تماشا می‌كند) و در بقيه مواقع تنبل و كم كار باشند، اين مسأله بعدها به هر ترتيب در اجرای تكنيك‌ها به وسيله آنها، منعكس خواهد شد. از طرفی بايد بدانيم آنچه كه استادان كاراته در آن تخصص پيدا كرده‌اند، بستگی تام به سعی و تلاشی كه خود آنها در جهت يادگيری به كاربرده‌اند دارد، بدون توقع هيچ پاداش، جايزه يا تشويقی. آنها به صورت كاملا مستقل كار كرده‌اند. هر گلی كه در يك جنگل دور دست رشد كند، به همان قدر زيباست كه گلی درجايی برويد كه همه قادر به ديدن و تماشای آن باشند. در حقيقت، بيشتر استادان كاراته، تمرينات خود را در كوه های ژاپن انجام می‌دادند، جايی كه هيچ كس قادر به تماشای آنها و تشويق و پاداش دادن به آنها نبود.

هر بار كه در كاراته "اُس" می‌گوييد، به خاطر داشته باشيد كه الزامی است كه سخت كار كنيد و تحمل و بردباری داشته باشید. اگر هر بار، كلمه "اُس" را از صميم قلب و با افتخار بيان كنيد، می‌توانيد اطمينان داشته باشيد كه در حال انجام كار به درستی و به خوبی هستيد

احترام در کاراته

 

كاراته با "ری" آغاز می‌شود و خاتمه می‌يابد و معنای آن عبارت است از "احترام وتواضع". شاگردان كاراته، نه تنها در دوجو (محل تمرین) اين موضوع را رعايت می‌كنند، بلكه با تماممردم همين احترام و تواضع را اعمال می‌كنند. ری دارای مفاهيم  خدا، بخشش و سخاوت نيزهست. پس ری عبارت است از روحيه "تشكر كردن، سپاسگزاری و ستايش" آنچه داده شده.

می‌خواهيم ببينيم كاراته بدون ری چگونه می‌توانست باشد. مسلماً شاگردان مطالباستاد را بخوبی ياد نمی‌گرفتند چرا كه بخش مهمی از مفهوم "ری" گوش دادن و توجه كردنبسيار زياد به استاد است. بدون "ری" كاراته می‌توانست بسيار خطرناك نيز باشد چرا كههمكاری كردن جهت كسب اطمينان از امن بودن محيط كلاس كاراته، يكی ديگر از بخشهای مهممفهوم "ری" است و بدون آن شاگردان احساس آزادی می‌كنند كه جراحاتی غير ضروری واردكرده و يا در كلاس ناهماهنگی و مزاحمت به وجود می‌آورند. در كاراته همانند جامعه،روابط صحيح، سليس و روان بين انسانها و مكالمات آنها بستگی زياد دارد به اعمالاحترام و تواضع نسبت به يكديگر.

روشی كه شاگردان كاراته برای ادای احترام به كار می‌برند، تعظيم كردن است. شاگرد، قبل و بعد از كلاس، به استاد تعظيم می‌كند. شاگردان قبل از شروع كار بهيكديگر نيز تعظيم می‌كنند. حتی قبل و بعد از مسابقات، كه در آن شركت كننده‌ها سختترين تلاش خود را برای برنده شدن اعمال می‌كنند، به يكديگر تعظيم می‌كنند كه نشاندهنده احترام متقابل است.

به وسيله اجرای "ری" در كلاس كاراته، شاگردان و استادان اعلام می‌دارند كه ازداشتن اين فرصت برای يادگيری از يكديگر، قدردانی می‌كنند.هنگامی كه همشاگردی‌‌ها دركلاس كاراته به همديگر تعظيم می‌كنند و مراتب احترام و تواضع را به يكديگر نشانمی‌دهند، در واقع مفاهيم سخت كاركردن و انضباط را كه هر كس بايد در كاراته رعايتكند، بهتر درك می‌كنند. با احترام گذاشتن به كلاس و لباس فرم "گی"، شاگردان ازداشتن آنها قدردانی می‌كنند. به خاطر بسپاريد كه همه انسانها به اندازه كافی خوشبختو خوش شانس نيستند كه بتوانند كاراته را فرا گيرند.

چنانچه اصول "ری" را در زندگی خارج از كلاس كاراته به كار بريد، يك انسان با انضباط و با اتيكت به حساب می‌آييد. با انجام ری، هنگامی كه از مهمانانی كه به خانه‌تان آمده‌اند تشكر می‌كنيد به اين معناست كه از تلاش و زحماتی كه آنان متقبل شده‌اند تا در مهمانی خانه شما شركت كنند، سپاسگزاری می‌كنيد. هنگامی كه در سر ميز غذا اصول ری را رعايت می‌كنيد، در واقع به مهمانان احترام گذاشته‌اید چرا كه لحظات خوب و خوشايندی را با آنها سپری كرده‌ايد و وقتی كه به اجرای "ری" در كلاس كاراته عادت كرديد، سعی كنيد آن را در زندگی روزمره هم به كار بريد و هيچگاه به افراد و يا اشياء به عنوان چيزهای بخشيده شده به شما، نگاه نكنيد. اين روح ری است.

معجزه کاراته

 


کاراته به معنای مبارزه با دست خالی است. کاراته فقط برای مبارزه نیست. تحقیق جدید منتشره شده در مجله پزشکی ورزشی انگلستان نشان می‌دهد که افراد 30 یا 50 ساله که به طور منظم کاراته‌ را تمرین می‌کنند سطوح حیرت‌آوری از تناسب اندام را در مقایسه با افراد هم سنی که تمرین نمی‌کردند نشان دادند.
از زمان‌های دور خواص حیرت‌آور ضدپیری برای کسانی که کاراته تمرین می‌کردند شناخته شده است. در بسیاری از کشورهای شرق آسیا دیدن گروه‌های بزرگی از افراد مسن (با سن
۶۰ یا ۷۰ و حتی ۸۰ ساله) که با طلوع خورشید در حال تمرین در پارک‌های عمومی‌هستند،‌ غیرمعمولی نیست. با وجود سن این افراد آنها دارای تعادل،‌ انعطاف پذیری،‌ قدرت و هماهنگی بسیار بیشتری نسبت به افراد حتی جوان‌تر از خودشان در کشورهای دیگر هستند که ازبیماری‌های مزمنی مانند دیابت چاقی و سرطان رنج می‌برند.

 

فواید کاراته
. سلامت جسمی‌و ذهنی شما را بهبود می‌بخشد
. خودباوری و اعتماد به نفس شما را تقویت می‌کند
. انجام کارهای تحصیلی شما را با افزایش سطح انرژی و تمرکز بهبود می‌بخشد
. تکنیک‌های برتر دفاع شخصی را فرا می‌گیرید

 
بهبود سلامت جسمی‌
فایده بارز فراگیری کاراته بهبود سلامت جسمی‌است. افرادی که کاراته یاد می‌گیرند به‌طور منظم چندین بار در هفته تمرین می‌کنند که این یکی از مفیدترین رفتارها در زندگی است.
این عمل منجر به تعادل فشارخون و بهبود عملکرد گردش خون و کاهش سطح کلسترول و همچنین کاهش تعداد مراجعه به پزشک و تمام هزینه‌های پزشکی را به همراه دارد. همچنین افرادی که کاراته یاد می‌گیرند دارای عضلات و مفاصل انعطاف‌پذیری می‌شوند که شانس آنها را برای زنده ماندن در تصادفات رانندگی همراه با آسیب‌های کمتر در مقایسه با افرادی که تمرین کاراته انجام نداده‌اند، افزایش می‌دهد.
بهبود سلامت ذهنی
فایده کمتر مشخص کاراته بهبود سلامت ذهنی است. خودتان را در یک ساحل زیبا با درختان نخل یا در حال تنفس هوای تازه کوهستان درحالیکه از زیبایی کوهستان لذت می‌برید، تصور کنید. بدون هیچ استرس روانی شما احساس سبکی می‌کنید و عضلات شما ریلکس می‌شوند؛ در آن لحظه شما احساس می‌کنید که برای حس چیزهای زیبا در زندگی آمادگی دارید. هرکسی این حالت ذهنی را در حافظه خودش ثبت و نگهداری می‌کند.
بعد از دو ساعت تمرین کامل کاراته افراد کاملا احساس خستگی می‌کنند. همه عضلات و کل بدن در حالت ریلکس قرار دارند که حالت ذهنی بدون استرس را تداعی می‌کند. این یکی از بزرگ‌ترین هدایای طبیعت است که از طریق مکانیسمی‌ به‌وسیله ورزش و تمرین ایجاد می‌شود. هنگامی‌که فرد حرکتی را در کاراته انجام می‌دهد،
۱۰۰درصد تمرکز ذهنی خود را روی انجام حرکت می‌گذارد و در آن لحظه فرد نمی‌تواند به چیز دیگری فکر کند،‌ زیرا واقعا هیچ نوع انرژی ذهنی در جای دیگر تلف نمی‌شود. افراد یک درس با ارزش زندگی را می‌آموزند – انجام فقط یک کار در یک لحظه – این کار باعث کارایی بیشتر در انجام کارها می‌شود. زیرا ۱۰۰ درصد انرژی ذهنی فرد برای انجام آن کار صرف می‌شود و نتایج آن کار موثرتر و سریع‌تر به‌دست می‌آیند.

 
ایجاد خودباوری و تقویت اعتماد به نفس
ایجاد خودباوری و تقویت اعتماد به نفس بر اساس این واقعیت است که افراد در کاراته یک هدفی را مشخص می‌کنند، آن را در ذهن بررسی می‌کنند، برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند و به هدف خود می‌رسند و در نهایت به کمربند بعدی ارتقا می‌یابند. به‌طور خیلی مختصر فرمولی برای موفقیت است. یک سفر هزاران کیلومتری با برداشتن قدم به قدم می‌تواند انجام شود. کاراته هدف بلند مدت را به چندین هدف کوتاه مدت تبدیل می‌کند کمربندهای رنگی پیشرفت در کاراته با سیستم کمربندهای
طبقه‌بندی شده اندازه‌گیری می‌شود. پس از آزمون هر کمربند افراد بازخورد مناسب را از امتحان‌گیرندگان در مورد قدرت و تکنیک‌های خودشان و همچنین توصیه‌های لازم برای پیشرفت را دریافت می‌کنند. هر کمربند جایزه‌ای برای دست یافتن به یک هدف کوتاه مدت است که افق تازه‌ای را برای رسیدن به هدف بعدی باز می‌کند. آن لحظه‌ای است که فرد درک می‌کند که باوجود شرایط سخت و ناملایمات او موفق به انجام کار و کنترل سختی‌ها و شرایط شده است که این در حقیقت غذای روانی برای رشد اعتماد به نفس و خودباوری است.
آن لحظه هنگامی‌است که خودباوری فرد بالا می‌رود با آگاهی از اینکه
اهداف،‌ قصد و جهت را در زندگی مشخص می‌کنند.
دستیابی به اهداف ابزاری برای موفقیت در زندگی است.
در کاراته یاد میگیریم که هر هدفی را می‌توان با برنامه ریزی خوب،‌ نظم قوی و عملکرد مناسب به دست آورد.
بازخورد سازنده یا یک پاداش شایسته مکانیسمی ‌است که باعث احساس رضایت و تقویت الگوهایی می‌گردد که باعث موفقیت می‌شوند.

 
بهبود انجام کارهای تحصیلی با افزایش سطح انرژی و تمرکز
این کار بیشتر به خاطر این است که شما در کاراته در یک لحظه فقط یک کار انجام می‌دهید هنگامی‌که شما
۱۰۰ درصد تمرکز خودتان را صرف انجام کاری می‌کنید بهترین استفاده را از انرژی خودتان انجام می‌دهید. هر چیز دیگری فقط انرژی و زمان شما را تلف می‌کند و از آنجایی که شما می‌دانید که زمان باارزش‌تر از پول است بهترین استفاده را از زمان برای انجام کارهای تحصیلی خودتان می‌کنید.
به عنوان یک نتیجه افرادی که کاراته تمرین می‌کنند مدت طولانی‌تری زندگی می‌کنند،‌ سالم‌تر هستند و زندگی شادتری دارند.